onsdag 29 oktober 2014

Möte med positiv utgång?

I veckan har jag varit på ett uppföljningsmöte tillsammans med kollegor från flera skolor i kommunen samt representant från IT-avdelningen och politiker i kommunen. Uppföljningen gällde ett studiebesök vi gjorde på Alléskolan i Åtvidaberg där de arbetar med Cromebooks och Google Apps For Education.  Läs gärna min kollega Saras blogginlägg om detta.

Det var ett givande möte med bra samtal kring vad det faktiskt är vi gör ute på skolorna idag och vad det är vi vill fortsätta göra. Jag pratar naturligtvis om bedriva undervisning och utveckla pedagogik! Som så många andra säger jag att det inte handlar om teknik utan om pedagogik.

De som satt på mötet var överens om att vi vill driva utvecklingen framåt, vi vill med hjälp av tekniken, digitala verktyg utveckla det arbete vi gör idag för att nå ännu längre. Vi pratade om de skolor i vår kommun som inte kommit lika långt som vi när det gäller att dra nytta av tekniken, dem vill vi hjälpa. Vi pratade om vilket digitalt verktyg vi på våra skolor ska använda i framtiden, just nu har vi Macdatorer, men vad kommer vi ha i framtiden?


För att kunna använda Google apps i undervisningen i skolan krävs ett avtal mellan kommun och Google, detta hade Åtvidabergs kommun. En av mötesdeltagarna hade frågat lärarna på Alléskolan om topp tre med Cromebooks och Goole Apps. Dessa var:
  
- dela
- formativ bedömning
- kommunikation


Vi vill kunna dela dokument med varandra, vi vill kunna samarbeta för att komma längre i vår utveckling och i vår undervisning, vi vill att eleverna ska kunna samarbeta och lära sig mer, vi vill att eleverna ska lyckas ännu bättre, vi vill komma ännu längre i arbetet med formativ bedömning och göra det ännu mer lättarbetat för lärare och elever, vi vill....vi vill göra detta på rätt sätt.

På mötet lyftes det fram att det finns många bra resurser som är nätbaserade, det finns mycket bra men det finns också sådant som vi måste titta på med kritiska ögon. Vi fortsätter arbetet framåt på skolorna och jag ser fram emot vad detta kan mynna ut i.

torsdag 8 maj 2014

Inspiration till max och nya dörrar öppnas

Sitter på föreläsning och får sms från kollega, jag citerar det här: "jag har fått en uppenbarelse! Har massvis med idéer kring hur vi kan arbeta tematiskt och ämnesövergripande [...]. Vilken fantastisk start på dagen!"

Jag blir så glad för hans skull att han fått den upplevelsen, jag hoppas att vi tillsammans på skolan ska kunna smitta av oss på andra så fler får ta del av det här. Tänk om vi alla såg möjligheterna, tänk om vi alla bara satte oss ned tillsammans med andra och utgick från elevernas perspektiv och skapade goda relevant arbetsuppgifter, som är viktiga och på riktigt. 

En summering från dagen kommer här. Lite kortare än igår, men jag lovar det kommer mer...

1. Evi Kärpijoki och Robert Lindholm som talade om "Google drive som lärplattform"

Länk här  Sites.google.com/site/settomdrive

De berättade om hur de arbetade på sin skola i Finland, de hade chrome books till eleverna och använde Google drive som lärplattform. Vilken dröm tänkte jag. 

Robert sa bland annat: "Var nöjd när du gjort något tillräckligt bra." Det skriver jag under på, allt behöver inte vara perfekt, man måste våga och ge sig ut. 

2. Jacob Möllstam som talade om "Var går gränsen mellan klassrum och omvärld?"

Jacob stod innanför dörren och hälsade på alla som kom på hans föredrag, mycket trevligt och jag fick chansen att tala om att vi var kompisar på Facebook. Han log igenkännande när han förstod och kanske (jag hoppas) minns i vilket sammanhang han och jag blev Facebookvänner, så jag kunde administrera sidan Pedagogisk pub.

I alla fall, han inledde med att tala om hur IKT har ritat om gränserna för skola och omvärld och delade in sin föreläsning i lärandet flyttar ut, omvärlden flyttar in och elevperspektiv. Det var väldigt intressant och lätt att ta till sig det Jacob talade om och jag återkommer säkert till det han sa,om att idag använder en fyraåring mobil internet lika mycket som en 14-åring gjorde för tre år sedan, i ett senare inlägg.

3.  Peter Habbe och Evelina (elev på gymnasieskolan i Västervik) som talade om "Hur lär sig elever?"

De berättade om skolan Peter arbetar på och Evelina är elev på, samt kring hur elever lär sig och forskning kring detsamma. Många bra tankar och idéer kring elevers lärande.

4. Martin Fernström o Josef Sahlin som talade om "Viktigt & på riktigt"

De berättade om hur de arbetar på Årstaskolan med få uppgifter över lång tid med riktig mottagare under processen och i slutet. Inspirerande och berikande. 

De talade bland annat som så många andra om att dela. Vi lever i en delakultur och vi måste fortsätta dela och våga visa vad vi gör. 

Dessa två dagar på SETT2014 har varit otroligt bra! Jag är mer än supernöjd och så glad att fem av mina kollegor på Ektorpsskolan har fått gå på det här, för min del var det andra året i rad.

Tack alla som var där, som föreläste eller stod i en monter och visade och svarade på frågor. Fantastiskt!!!onsdag 7 maj 2014

Bakom molnen lyser alltid solen

Idag var första dagen på #SETT2014 och jag var på plats. Fem föreläsningar hann jag med att gå på och så lite på mässan där jag pratade med olika läromedelsförlag om digitala läromedel. 

I mitt förra blogginlägg skrev jag vad jag tänkt gå på idag och här kommer en lite kort sammanfattning.

1. Olle Strömbäck som talade om "Lärplattan som kreativt verktyg i undervisningen"

Han pratade inledningsvis om att det skett en teknikrevolution i klassrummet. Från griffeltavla, där eleven måste sudda ofta, till en egen anteckningsbok, till en dator i klassrummet, till idag då många elever har en egen dator (smartphone) i fickan med sig till skolan. 

Tekniken har blivit så mycket billigare och avancerad, idag kan du skapa helt andra undervisningssituationer! Det handlar om att tänka om.

Sedan delade Olle med sig av olika tips och tankar, idéer hur vi kan använda ipaden i undervisning utifrån ord, bild, ljud, film. 

2. Hans Albin Larssonsom talade om "Vad behöver vi egentligen kunna?"

Föreläsningen blev snabbt full och det annonserades att Hans Albin skulle ge en extra föreläsning direkt efter den första. Jag var en av dem som inte kom in på den första utan valde att gå på nästa föreläsning i en sal som det rådde förvirring kring var den låg. Efter att ha frågat mig fram, satt mig på plats fick jag höra Hans Albin prata om viktig att kunna fakta för att kunna resonera och använda sitt kritiska tänkande. Han menade på att det var det kritiska tänkandet som var viktigt att utveckla i skolan, men att det år även viktigt med faktakunskaper. han sa bland annat att vi behöver kunna tänka själva och inte vara "plankton som följer med strömmarna vars riktning någon annan bestämt".

3. Micke Gunnarsson  som talade om "Så som nu har det aldrig varit - och så som nu kommer det aldrig mer bli!"

Micke Gunnarsson är något av min guru, en förebild, en fantastisk person. Jag slutade inte le en gång under hans föreläsning och jag antar att det blir inspirationen från hans föreläsning som kommer resultera i ett längre mer spetsigt blogginlägg längre fram.

Det viktigaste jag tar med mig från hans föreläsning just nu är att det börjar med dig. Du väljer vem du vill vara, om du vill vara glad, vilken person du vill att andra ska se dig som. Och, det jag tänker är, det måste vi förmedla till ungdomarna i vår skola.

Solen lyser alltid det kommer bara lite skit emellan. Som Min kära kollega Ann-Charlotte brukar säga: "leta efter guldkornen inte sandkornen".


4.Christer Holgersom talade om "Hur man som rektor jobbar strategiskt med digital kommunikation"

Han börjar med att nämna Micke Gunnarsson och hans energi och positivitet. Sedan pratar han om och berättar om hur de på Skapa skolan använder sociala medier. De har Facebook, Instagram och Twitter för att dela med sig och visa vad de gör. Han trycker flera gånger på hur viktigt det 
R att dela med sig av det man gör i skolorna, som pedagoger eller skolledare. Det gäller att föregå med gott exempel. Skolledare måste visa vägen, de bör leva och verka det på det vis som de vill att medarbetarna ska. Gå före och ligg i framkanter hans uppmaning.

Avslutningsvis sa han att vi behöver vara ödmjuka och ärliga med varandra och det behöver du vara som ledare i skolan, allt är inte så enkelt. Det är vi tillsammans som kommer framåt.

5. Frida Monsén som talade om "Från runor till kod".

Det var den sista föreläsningen jag gick på och innan den var jag tveksam om jag skulle gå, jag. Var väldigt trött. Nu är jag väldigt glad att jag gick  den. Jag fick med mig massor från föreläsningen och jag ska dela med mig av det imorgon. 

Nu säger jag tack och gonatt för idag!

tisdag 6 maj 2014

Snart är det dags för #SETT

Just nu sitter jag och planerar för kommande två dagar. Ja, jag ska åka på SETT i år igen. Det ska bli fantastiskt kul och lärorikt och intressant och inspirerande och engagerar mig otroligt mycket. Det var inte meningen att jag skulle åka i år heller, precis som förra året halkar jag bara in på ett bananskal. Men, jag är så tacksam för att jag får åka och jag ser fram emot det. Jag har just nu tittat igenom programmet en sista gång och bestämt nig för vad jag ska gå på och det ser ut så här:

Onsdag 
10.00 Olle Strömbäck: Lärplatta som kreativt verktyg i undervisningen
11.15 Hans Albin Larsson: Vad behöver vi egentligen kunna?
13.00 Micke Gunnarsson: Så som nu har det aldrig varit...
14.30 Christer Holger: Hur man som rektor jobbar strategiskt med digital kommunikation
15.45 Christer Westlund: Skolans nya script!
17.00 Frida Monsén: Från runor till kod

Torsdag
09.00 Eva Kärpijoki och Robert Lindholm: Google drive som lärplattform
10.15 Jacob Möllstam: Var går gränsen mellan klassrum och omvärld?
12.15 Peter Habbe m.f: Nytt lärande-nytt vetande!
14.30 Josef Sahlin och Martin Fernström: Viktigt och på riktigt!
16.00 Annika Hedås Falk m.fl.: Skolledningen som förebilder

Tack @emiljansson för ditt överskådlig program!

Förhoppningsvis kommer jag kunna träffa några och prata om it-pedagogens roll också under torsdagen, vilket skulle vara roligt. Dels att diskutera det men även att knyta kontakter inför mitt kommande uppdrag på min egen skola där jag från i höst kommer arbeta med ikt frågor på olika sätt. 

Packar väskan nu och sedan några timmar på kudden innan det är dags att köra mot Stockholm och SETT! :)torsdag 23 januari 2014

Tankar om skolan överallt på gott och ont

När andra som inte har inblick i en lärares vardag börjar prata skola blir jag ibland irriterad och frustrerad. Det kan hända när jag träffar vänner, släkt eller som idag hos frissan. Jag hörde några andra prata om skolan och hur skolgången varit för en annan kunds barn. Det hade inte varit bra och det är ju beklagligt. Det är aldrig roligt att höra att någons skolgång inte varit positiv, men att jag ska stå till svars för det är ju helt orimligt. Nu behövde jag inte stå till svars för vad den andra kundens barn varit med om och jag inte var med i diskussionen, men jag fick ändå höra att kunden var missnöjd med hur lite engelska hens barn hade lärt sig i grundskolan när barnet på en termin på gymnasiet hade läst in grundskolans engelska och klarat av det. Det måste ju ha varit skolans fel. Läraren eleven hade haft var ju inte så rolig, inte så bra, hade inga motiverande uppgifter osv. osv.

Min irritation och frustration bottnar bland annat i en vilja att kunna beskriva allt positivt i vår skola och en vilja att förklara att det inte behöver vara så hemskt som bland annat media utmålar svensk skola. Eleverna är inte dåliga, de är fantastiska. De kan massor av saker, de vill lära sig mer, de utvecklas och de är trevliga. Men, alla som uttalar sig om skolan vet bäst om skolan, de har ju själva gått i skolan, de kanske har egna barn som gått i skolan och om upplevelsen eller något i den upplevelsen var mindre bra eller rent av hemskt så är det en sanning.

Ofta får jag höra, oj - jobbar du på högstadiet - det måste vara tufft. Det är tufft, det är utvecklande, det är härligt, det är givande, det är världens bästa jobb.

De som arbetar i skolan, lärarna, är duktiga, sliter, kämpar, utvecklas, samarbetar.... Vi är duktiga och vi kan vårt jobb. (De flesta i alla fall, självklart finns undantag.) Mina kollegor på min skola är superpedagoger och jag har även träffat många andra visa sociala medier och ingen av dessa struntar i att inte försöka motivera sina elever, göra undervisningen lustfylld, höja måluppfyllelsen eller nå sina elever. Självklart brister vi lärare ibland, vi orkar kanske inte varje lektion vara på topp, vi är inga övermänniskor även om omvärlden tror det ;)

Ja om du läst ända hit så har du nog förstått att jag känner mig lite frustrerad och det här blogginlägget blev en del i min process att bearbeta det jag fick höra idag. Det satte igång tankarna på hur vi pratar om skola och hur de som inte arbetar i skolan pratar om skola. Lämna gärna en kommentar om du läst och har tankar på hur vi kan fortsätta arbeta för att ge skolan ett gott rykte och ge så många elever som möjligt en trygg och positiv skolgång.

Nu ska jag skapa roliga, motiverande och lustfyllda uppgifter till mina elever. Uppgifter som är anpassade till varje elevs individuella förutsättningar.... det är möjligt, det tror jag!

torsdag 2 januari 2014

2013-ett helt år av lärdomar

God fortsättning på er allihop!

2013 var ett år fyllt av nya utmaningar och mycket lärdomar, jag hoppas att 2014 kommer fortsätta i samma spår.

Något som varit viktigt för mig hela året har varit att utvecklas inom digitala verktyg och hur de kan användas och underlätta för mig och eleverna i pedagogiken och i undervisningen.  Jag har deltagit i det  digitala skollyftet och tillsammans med andra har jag/ska jag bygga upp en textbank med elevtexter. Som jag skrivit tidigare har vi även en Facebookgrupp där vi delar tankar och idéer med varandra. Allt detta och mer därtill har varit givande under året och kommer fortsätta vara det under kommande år, det är jag övertygad om.

Sammanfattningsvis, när jag blickar tillbaka på året, har jag lärt mig massor. Jag har bland annat lärt mig att det finns många kollegor både på nära håll och via Facebook, Twitter och andra sociala medier som vill arbeta för att utveckla skolan, undervisningsmetoder, planeringar, arbetssätt, öka likvärdighet m.m.

Under 2014 hoppas jag att fortsätter att utvecklas som pedagog och givetvis även som person. Jag försöker att ha mål för mig själv, det är viktigt med målsättningar anser jag, men jag måste ha korta överskådliga mål och veta hur vägen för att nå dem ser ut. Jag behöver även känna stöd från andra för att nå dit, få beröm på vägen, feedback från de som finns runt omkring, min familj, mina kollegor, mina  elever, mina vänner, min chef, för att orka, känna att jag är på rätt väg eller komma på rätt väg igen och vilja fortsätta. Så ett mål för mig detta år är att få mina elever att förstå målen vi sätter upp för undervisningen, hur vägen dit ser ut och ge dem den feedback de behöver för att komma vidare....

Ett annat mål är att under de första månaderna bli klar med en kurs jag går "2komma5 flippa ditt klassrum", söka digitala skollyftets badge och så har jag planer på lite annat smått och gott som ni får läsa om senare.

Ett år går så fort så snart sitter jag väl här igen och funderar över året som gått, nu är det dags för #skolchatt dock. Vi ses!