onsdag 2 oktober 2013

Med rätt verktyg, karta och kompass


Redan vecka 40... Hur ska vi hinna allt.... Hur ska jag hinna undervisa om allt...

Säkert tankar som finns hos fler än mig!? 

Båten, symbolen för livet, som jag skrev om i ett tidigare blogginlägg gör sig påmind. Utrusta eleverna med rätt verktyg, rätt kompass och lär dem hitta på kartan, få dem att tro på sig själva och lita på och utveckla sina förmågor. Det är det jag vill arbeta med, nu, sista året med mina fina 9or. Vi kan arbeta med karta och kompass. 

Jag vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och få eleverna att vilja pröva egna idéer och lösa problem, men får det tillräckligt med utrymme i mitt klassrum? Får det tillräckligt med utrymme i alla de klassrum eleverna befinner sig i? Att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, att få eleverna att vilja pröva egna idéer och lösa problem är allas vår uppgift, alla vi som arbetar i skolan. Vi ska arbeta med att låta eleverna ta initiativ och ansvar. Vi, alla, i skolan är ansvariga för det här. Det står i kapitel 1 i vår läroplan. Min fråga blir hur gör du? Och hur gör jag?
Jag vill få eleverna intresserade av sin egen utveckling och inlärning, som lärare och som mentor.
Jag undervisar "bara" i svenska och enligt mig kan jag och mina elever arbeta med lite vad som helst på lektionerna. Vi behöver arbeta med vissa ämnesspecifika saker som till exempel skönlitteratur, men för övrigt kan ju lektionerna vara väldigt varierande. Jag kan och vill och ska arbeta med att skapa lust, kreativitet, nyfikenhet. Jag vill att eleverna har en fungerande kompass, en välritad karta och att de utvecklat sina förmågor så mycket de kan och att jag om sju veckor känner att jag och mina elever inte har hunnit med allt utan att vi har tränat, skapat kreativitet, lust, varit nyfikna, tagit initiativ och ansvar och stärkt självförtroenden.  Att eleverna är ännu bättre rustade för framtiden - det är det viktigaste. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar