söndag 28 april 2013

När vi hittar ett flow

I fredags hade jag otroligt bra lektioner med mina klasser. Vi tränade den kommunikativa förmågan i mina klasser, som är 8:or. De fick först diskutera vad som är viktigt när man talar och lyssnar och sedan fick de en övning som jag kallar fritt flöde då tanken är att de i par växelvis tränar att tala och att lyssna. En elev i paret får ett givet ämne/påstående att tala om i en minut och sedan byter de. Eleverna tyckte det var lättare att lyssna än att tala om de påstående/ämnen jag gav. Alla elever talade och lyssnade, alla elever i klassrummet engagerade sig i uppgiften. Jag kunde fokusera på att lyssna på dem och kunde direkt ge feedback till alla elever. 

 Den andra övningen handlade om att diskutera muntligt och skriftligt kring fem olika påståenden och avgöra om de är sanna eller falska. Till dessa påståenden fanns frågor som kunde vara till hjälp i arbetet. Vi arbetar just nu med klimat och miljö i ett ämnesövergripande arbete med NO, SO, Eng, Hkk och svenska. Den här uppgiften fick de arbeta med på egen hand eller tillsammans, men varje elev fick även i uppgift att på egen hand skriva en resonerande, argumenterande text kring varje påstående. Det här håller de fortfarande på med och det ska bli intressant att läsa deras texter och lyssna på deras resonemang nästa lektion. 

 Det som var så bra enligt mig var att det pågick aktivitet i klassrummet, eleverna visste vad de skulle göra i och med att vi i början av lektionen talat om vad det var vi skulle träna på. Det fanns ett fokus, eleverna kom in i ett flow. 

Jag tror på att varje lektion prata om vad vi gör och vad lektionens syfet är hjälper eleverna att hitta fokus och flow. Om eleverna vet vad som krävs av dem så måste det väl vara lättare att arbeta och komma framåt? Till det så kommer också vikten av att veta hur långt jag som lärare har sett att eleven kommit i sin kunskapsutveckling. Jag måste ha gett eleven feedback tidigare så att eleven vet vad den ska fortsätta träna och utveckla och hur det ska utvecklas. 

Kommande vecka ska jag fortsätta att varje lektion tydliggöra vad det är vi tränar på, vad eleven kan utveckla och hur eleven kan göra för att utveckla det. Jag börjar direkt imorgon 8.10. Då ska eleverna få ta ställning och träna på att uttrycka sina åsikter, tankar och funderingar. De ska få träna på att lyssna på varandra och på att kunna fortsätta samtala genom att ställa frågor, komma med egna åsikter och genom att argumentera för sina åsikter och koppla det till vad andra tycker. Jag ser fram emot morgondagen! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar