onsdag 29 oktober 2014

Möte med positiv utgång?

I veckan har jag varit på ett uppföljningsmöte tillsammans med kollegor från flera skolor i kommunen samt representant från IT-avdelningen och politiker i kommunen. Uppföljningen gällde ett studiebesök vi gjorde på Alléskolan i Åtvidaberg där de arbetar med Cromebooks och Google Apps For Education.  Läs gärna min kollega Saras blogginlägg om detta.

Det var ett givande möte med bra samtal kring vad det faktiskt är vi gör ute på skolorna idag och vad det är vi vill fortsätta göra. Jag pratar naturligtvis om bedriva undervisning och utveckla pedagogik! Som så många andra säger jag att det inte handlar om teknik utan om pedagogik.

De som satt på mötet var överens om att vi vill driva utvecklingen framåt, vi vill med hjälp av tekniken, digitala verktyg utveckla det arbete vi gör idag för att nå ännu längre. Vi pratade om de skolor i vår kommun som inte kommit lika långt som vi när det gäller att dra nytta av tekniken, dem vill vi hjälpa. Vi pratade om vilket digitalt verktyg vi på våra skolor ska använda i framtiden, just nu har vi Macdatorer, men vad kommer vi ha i framtiden?


För att kunna använda Google apps i undervisningen i skolan krävs ett avtal mellan kommun och Google, detta hade Åtvidabergs kommun. En av mötesdeltagarna hade frågat lärarna på Alléskolan om topp tre med Cromebooks och Goole Apps. Dessa var:
  
- dela
- formativ bedömning
- kommunikation


Vi vill kunna dela dokument med varandra, vi vill kunna samarbeta för att komma längre i vår utveckling och i vår undervisning, vi vill att eleverna ska kunna samarbeta och lära sig mer, vi vill att eleverna ska lyckas ännu bättre, vi vill komma ännu längre i arbetet med formativ bedömning och göra det ännu mer lättarbetat för lärare och elever, vi vill....vi vill göra detta på rätt sätt.

På mötet lyftes det fram att det finns många bra resurser som är nätbaserade, det finns mycket bra men det finns också sådant som vi måste titta på med kritiska ögon. Vi fortsätter arbetet framåt på skolorna och jag ser fram emot vad detta kan mynna ut i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar